Modernizácia a rekonštrukcia výťahov

kosice-nesporova-21Pri rekonštrukciách/modernizáciách výťahov naša firma kladie maximálny dôraz na bezpečnosť, spoľahlivosť a ekonomickú prevádzku výťahov. V nemalej miere nám záleží aj na modernom dizajne a maximálnej možnej veľkosti výťahových kabín.

Jednou z priorít našej firmy je do pôvodnej šachty namontovať maximálne veľkú kabínu a šachtové dvere, aby bol možný čo najväčší vstup do kabíny, prípadne podľa možnosti šachtu predĺžiť. Toto ocenia najmä rodiny s malými deťmi a telesne postihnutí občania, ktorí používajú invalidný vozík.

Na nový výťah Vám naša firma poskytne nadštandardnú záruku.

 
Prehľad hlavných bezpečnostných rizík u starších výťahov

presov-vl-clementisa-10V súčasnej dobe je na existujúcich výťahoch evidovaných viac
ako 74 tzv. Bezpečnostných rizík.

Bezpečnostné riziko je definované ako rozdiel medzi technickou vybavenosťou existujúceho výťahu vyrobeného a inštalovaného podľa predchádzajúcich predpisov a požiadavkami súčasných noriem hlavne s ohľadom na bezpečnosť prevádzky. 

Bezpečnostná riziká sú rozdelené na niekoľko úrovní s ohľadom na počet výskytu nebezpečných situácií a závažnosti daného bezpečnostného rizika. Nájsť ich môžeme v každej časti konštrukcie výťahu, hlavne na zariadeniach inštalovaných
pred 1.1.1993. Staršie výťahy uvádzané do prevádzky pred
1. 1. 1993 boli konštruované podľa ČSN 27 4009 a ČSN 33 2570 a prevádzkované v súlade s ČSN 27 4002, ktoré v r. 1993 prešli do sústavy noriem STN s tým istým číslom, obsahom a rozsahom platnosti.

Nižšie je uvedených 6 hlavných bezpečnostných rizík:

1. Pohon výťahu

 • Nepresnosť zastavovania v úrovni stanice - nebezpečie úrazu prepravovanej osoby pri nastúpení a vystúpení do/z výťahu.
 • Nevyhovujúca brzda pohonu - musí byť inštalovaná dvojčinná brzda.
 • Chýbajúce kryty na trakčnom kotúči a kladkách - nebezpečie úrazu servisných pracovníkov.
 • Chýbajúca tepelná ochrana zariadenia.
 • Neúčinné odhlučnenie - rušivé prenosy do okolných bytov.

2. Rozvádzač výťahu

 • Chýbajúca ochrana proti zámene fáz.
 • Nedostatočná ochrana proti skratu.
 • Chýbajúce dorozumievacie zariadenie medzi strojovňou a klecou - musí byť zaistená možnosť komunikácie medzi uviaznutou osobou a servisným pracovníkom v strojovni výťahu pri vyprosťovaní.
 • Chýbajúca kontrola doby chodu.

3. Obmedzovač rýchlosti

 • Nevyhovujúcí obmedzovač rýchlosti - len jednosmerný.

4. Klec výťahu

 • Klec výťahu bez klecových dverí - nebezpečenstvo úrazu prepravovanej osoby. Nutnosť zabrániť kontaktu osoby alebo nákladu so stenou šachty.
 • Drevené ohradenie klece – nebezpečenstvo požiaru.
 • Nevyhovujúce zachycovače na kleci - je nutné zaistiť zastavenie klece pri nekontrolovateľnom pohybe klece smerom hore a dole.
 • Nedostatočné osvetlenie.
 • Chýbajúca diaľková núdzová signalizácia – uviaznutá osoba musí mať možnosť dovolať sa pomoci, spojiť sa priamo s centrálnym non-stop dispečingom servisnej organizácie (vyprostenie uviaznutej osoby musí byť zaistené do 1 hodiny od nahlásenia).
 • Chýbajúca servisná/revízna jazda.
 • Chýbajúca kontrola zaťaženia klece.

5. Šachta výťahu

 • Nevyhovujíce ( drevené ) šachtové dvere.
 • Nebezpečný zámok šachtových dverí.
 • Nevyhovujúce nárazníky pod klecou a protiváhou.
 • Nedostatočná pevnosť nosných prvkov vyvažovacieho závažia.
 • Vedenie vyvažovacieho závažia lanami – nebezpečenstvo stretu kabíny a protiváhy.

6. Stavebná časť

 • Prevádzkové riziká stavebnej časti strojovne (napr. nevhodné alebo malé prístupy, nedostatočná veľkosť strojovne) a šachty (nevhodné ohradenie šachty, nízke prejazdy apod.).

Konfigurátor výťahov


Vybrané referencie Výťahov
Nahoru