O nás a naše služby

Spoločnosť VÝŤAHY VÝCHOD, s. r. o. so sídlom na Strojníckej 17 v Prešove vznikla 1.5.2013 ako pobočka firmy VÝTAHY, s. r. o., Velké Meziříčí, najväčšieho českého výrobcu vo výhradne českom vlastníctve v Českej republike. Táto firma pôsobí na výťahárskom trhu od roku 1957 nepretržite. Naša firma sa zaoberá komplexnými a čiastočnými rekonštrukciami, záručným aj pozáručným servisom. Aj keď je naša spoločnosť na slovenskom výťahárskom trhu relatívne krátko, etablovala sa na ňom veľmi úspešne. Dostala sa do povedomia širokej verejnosti a úspešne sa zúčastňuje výberových konaní správcovských spoločností v rôznych mestách Slovenska. V servise máme približne 450 výťahov na východnom Slovensku.

Pre našu firmu je veľmi dôležitá maximálna spokojnosť našich zákazníkov a preto dbáme na odbornosť a zaškolenie našich pracovníkov. Každý z našich pracovníkov sa pravidelne zúčastňuje odborných školení u certifikovaných výrobcov výťahov, čím si neustále zvyšujeme odbornú kvalifikáciu a profesionalitu. Pri rekonštrukciách a modernizáciách výťahov naša firma kladie maximálny dôraz na bezpečnosť, spoľahlivosť a ekonomickú prevádzku výťahov. V nemalej miere nám záleží aj na modernom dizajne a maximálnej možnej veľkosti výťahových kabín. Jednou z priorít našej firmy je do pôvodnej šachty namontovať maximálne veľkú kabínu a šachtové dvere, aby bol možný čo najväčší vstup do kabíny, prípadne podľa možnosti šachtu predĺžiť. Toto ocenia najmä rodiny s malými deťmi a telesne postihnutí občania, ktorí používajú invalidný vozík.

Čo ponúkame?

  • Naša firma sa zaoberá komplexnými, čiastočnými rekonštrukciami, záručným aj pozáručným servisom starostlivosťou o výťahy.
  • Pri rekonštrukciách a modernizáciách výťahov naša firma kladie maximálny dôraz na bezpečnosť, spoľahlivosť a ekonomickú prevádzku výťahov.
  • V nemalej miere nám záleží aj na modernom dizajne a maximálnej možnej veľkosti výťahových kabín.
  • Nami ponúkané výťahy sú zložené z komponentov od osvedčených firiem s dlhoročnou tradíciou vo výťahovom segmente.
  • Na nový výťah Vám naša firma poskytne nadštandardnú záruku.

Konfigurátor výťahov

Vybrané referencie Výťahov
Nahoru