Servis, odborné prehliadky, odborné skúšky

servisPravidelným vykonávaním predpísaných revíznych prehliadok a skúšok, odborne vykonanou údržbou sa znižuje poruchovosť výťahov a množstvo rizík, ktoré vyplývajú z prevádzky zariadenia.

Rozsah pravidelnej paušálnej údržby

  • Odborné prehliadky
  • Revízie, čistenie, mazanie,
  • Bežné opravy

Vykonávanie pravidelných trojmesačných odborných prehliadok
Revízie v súlade so zákonom č. 571/2001 Z.z., vyhláškou č.718/2002 Z.z., nariadením vlády SR č. 327/2003, STN 274002 a STN 332570.

Mazania výťahov
Vykonávanie mazania výťahov podľa mazacieho plánu výrobcu výťahu.

Čistenie výťahov
1x mesačne čistenie výťahu od prevádzkových nečistôt a 2x ročne mmechanizmy šachtových dverí, el. prístroje, závesy, kladky, mechanizmus kabínových dverí, strop kabíny, výťahový stroj, brzdu a výťahový rozvádzač.

Odstraňovanie porúch kvalifikovaným pracovníkom
S nástupom na poruchu do 8 hodín od jej nahlásenia.

Odstraňovanie porevíznych závad

  • STROJOVŇA - nastavenie brzdy, zriadenie el. motora, výmena el. prístrojov, stykačov, relátok, ističov, poistiek, žiaroviek.
  • ŠACHTA - oprava a zriadenie šachtových dverí, zriadenie a upevnenie vodítok, zriadenie a výmena spínačov, zriadenie spínača závažia OR.
  • KABÍNA A VYVAŽOVACIE ZÁVAŽIE - zriadenie kabínových dverí, zriadenie a výmena el. prístrojov, zriadenie závesov lán, výmena tlačítkových spínačov, výmena žiarovky, zriadenie lanka OR.

Týždenné prehliadky – činnosť dozorcu výťahu
Zabezpečenie činnosti dozorcu výťahu, kontrola funkčnosti a bezpečnosti všetkých častívýťahu, vyprostenie zaseknutých osôb a opravenie výťahu.

kosice-nesporova-14Rozsah ďalších služieb nad rámec paušálu

Odborné skúšky - 3.ročné
Pravidelné odborné skúšky v rozsahu a termínoch uvedených
vo vyhláške 718/2002 Z.z. a STN 27 4002.

Úradné skúšky - 6.ročné
S Technickou inšpekciou.

Zabezpečenie (stratenej) technickej dokumentácie
Všetkých potrebných certifikátov a posúdenie zhody, nakoľko sme dovozca, predajca, ako aj montážna a servisná organizácia výťahov vášho typu.

Všetky práce vykonávajú vyškolení zamestnanci
Zaškolenie pracovníkov určených na činnosť dozorcu výťahov vykoná naša firma zdarma, pokiaľ si nevyhradzuje zaškolenie Technická inšpekcia.

Havarijná služba 24 hodín denne (non stop)
Pod pojmom havarijný stav sa rozumie stav výťahu, ktorý môže alebo ohrozuje bezprostredne život, zdravie alebo bezpečnosť užívateľov.

Konfigurátor výťahov

Vybrané referencie Výťahov
Nahoru